pic
English
pic
pic pic
Úvod Ponúkané práce Referencie Vybavenie firmy pic Kontakt Rôzne
pic

Spoločnosť MCgeo disponuje nasledovnými technickými, prístrojovými a programovými prostriedkami.

  • Totálna stanica Topcon GPT 3003N s príslušenstvom
  • Totálna motorizovaná stanica Topcon GPT 9003M s príslušenstvom / bezhranolové meranie do 2000m-vhodné na zameranie stien, lomov, možnosť scanovania a následné spracovanie výsledkov-3D modely terénu/
  • 2ks GPS prístroje Topcon Hiper+ /meranie v sieti SK-POS alebo meranie RTK báza-rover/
  • Digitálny nivelačný prístroj Topcon DL101C s príslušenstvom
  • Theodolit Teo 010 Zeiss 2ks
  • Nivelačný prístroj Ni 007 Zeiss a Ni 025 Zeiss
  • Súprava invarových nivelačných lát pre veľmi presnú niveláciu
  • Nivelačné laty pre technickú niveláciu 4 ks
  • Programové vybavenie: Autocad2010+Civil3D+Neumap, Geoplot, Geotab, Groma, Kokeš
  • Výpočtová a kancelárska technika

designed by Peter Klaudiny / coded by DATACOM.EU
pic pic pic pic pic pic pic pic pic