pic
English
pic
pic pic
Úvod Ponúkané práce Referencie Vybavenie firmy pic Kontakt Rôzne
pic

Stručný prehľad realizovaných stavieb:

 • Estakáda na D3 nad svahom pozdĺž cesty I/18, Žilina(Strážov)-Hričovské Podhradie
 • Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, I.úsek diaľnice D1 v km 0,000-4,900
 • R1 Žarnovica-Šášovské Podhradie, II.etapa, Obj.237-Protihluková stena v km 11,000-12,565 vľavo
 • R1 Žarnovica-Šášovské Podhradie, II.etapa , Obj.238-Protihluková stena v km 14,205-16,500 vľavo
 • D1 Jablonov – Studenec, Geometrické plány na zriadenie vecných bremien a ku kolaudácii stavby
 • Miestne káble a optické káble - vytyčovanie a porealizačné zameranie – knihy plánov /Púchov I. a II.etapa , Banská Belá, Cínobaňa, Košeca/
 • Kanalizácia obce Turany
 • Vodovod obce Čajkov
 • Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Kanalizácia obce ČIERNE
 • Kompletné geodetické práce pri výstavbe obchodných centier LIDL, BAUMAX, MAX, TESCO
 • Turany-Skladová hala - veľmi presná nivelácia-osadenie laserového zariadenia a polohové vytýčenie
 • Priemyselný park Samsung - Trnava – polohospisné a výškopisné plány
 • Rodinné domy Senec-Veľký Biel - polohopisné a výškopisné plány, geometrické plány na rozdelenie pozemkov, inžinierske siete
 • SCP Ružomberok – kompletné geodetické práce na objektoch -Sklad celulózy, Potrubný most

designed by Peter Klaudiny / coded by DATACOM.EU
pic pic pic pic pic pic pic pic pic