pic
English
pic
pic pic
Úvod Ponúkané práce Referencie Vybavenie firmy pic Kontakt Rôzne
pic

Spoločnosť ponúka komplexné práce v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností pre iné právnické alebo fyzické osoby.

Právnická osoba MCgeo, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Žilina dňa 3.8.2004, oddiel:Sro, vložka číslo: 15315/L .

Konateľom spoločnosti je Ing. Radoslava Čanádyová Bochničková.

designed by Peter Klaudiny / coded by DATACOM.EU
pic pic pic pic pic pic pic pic pic